Portfolio

Notas solidarias

Un programa social per a millorar la vida dels nens i les nenes gràcies a la música

Client

Save the Children

Repte

Generar activitats musicals per als usuaris dels centres de Save the Children a Madrid, Sevilla, Barcelona i Barakaldo, dins del programa “Notas Solidarias” de LIDL i Save the Children.

Serveis

Contingut educatiu

Idea

Desenvolupem un programa d'activitats per a nens i nenes de primària en risc d'exclusió. La idea és que incorporin la música a la seva vida com a vehicle d'autoconeixement i expressió, millorant així el seu desenvolupament personal.

Resultat

Prop de 70 dies d'activitat en total, en la qual se succeeixen activitats de cant, ball, audio painting, tallers d'instruments i diferents jocs relacionats amb la música. Els indicadors que recollim mostren un notable progrés dels nens i les nenes en la seva relació amb la música, amb els seus companys i amb les seves emocions!